Laco Deczi & Petr Janda | Šeříkovka

Ze společného vystoupení obou pánů a kapely Celula New York 21. 5. 2015