HorseGuiding

Co je HorseGuiding? Je to realizovaná myšlenka, která dlouho zrála. Snad tak dlouho, jak dlouho se můj život odehrává u koní.


Do tajů koňských duší jsem opravdu pronikla asi po úspěšném absolvování cvičitelského kurzu (2013), kdy jsem se aktivně vrhla do drezurního světa. Pokračovala jsem ve vzdělávání v sedle pod vedením Jaroslava Rédla st. (který mě od úplných začátků dovedl až k onomu „cvičiteláku“), Aleny Ticové, Emy Jančářové, Daniely Křemenové, Daniela Komendy. S Danielou Křemenovou nyní spolupracuji už několik let, máme velmi podobnou filosofii, a sice, že není nutné držet se striktně jednoho jezdeckého směru, ale snažit se k dobrému výsledku dojít nenásilně, koně během práce neustále uvolňovat a netlačit jeho ani jezdce nad hranice možností. Osobně též zastávám názor, že kůň potřebuje výcvik všestranný – tedy skokan dobrou drezurní průpravu, drezurní kůň zase aspoň lehké skokové základy – v obou případech, jak to jeho fyzický a zdravotní stav dovolí. Vyjížďky do terénu by měly být samozřejmostí.


Po mateřské pauze se opět vracím na tréninková i závodní kolbiště. Dokončujeme budování drezurního obdélníku s umělým povrchem, abychom sobě i případným zájemcům mohli dopřát ty nejlepší podmínky, ať už půjde o sportovní přípravu nebo třeba chuť zorientovat se mezi písmeny 🙂 V roce 2022 jsem díky výsledkům s naší klisnou Sonatou získala bronzový výkonnostní odznak v drezuře.


Asi od samých počátků mě zajímali koně hůře jezditelní, problémoví, „nezvladatelní“, zkrátka ti, se kterými to vždy nebylo úplně snadné. V mém okolí se občas objevil někdo, komu spolupráce se svým čtyřnohým přítelem někde vázla. Pokud jsem měla možnost pomoci, udělala jsem to vždy ráda – stojí za to sledovat, když to „docvakne“ a vše začne fungovat, jak má. Velmi často pracuji s dalším podstatným aspektem jezdectví, a tím je psychologická stránka práce s koněm. Často se setkávám s faktem, že postačí změnit některé myšlenkové pochody jezdce a to se odrazí na celkovém dojmu dvojice. Dbám na to, aby si jezdec uvědomoval, že kůň není pouze cvičební náčiní, a podle toho s ním zacházel.

Pomocnou ruku nabízím i vám. Vypomohu i s přípravou na praktické zkoušky základního výcviku jezdce, zkoušky instruktora jezdectví, s obsednutím či přiježděním koně, poradím s lonžováním. Vždy budeme pracovat podle aktuálních možností a schopností koně i jezdce a postupně je rozvíjet. 

OBSEDÁNÍ KONĚ

Je velmi vhodné věnovat tomuto důležitému milníku v životě koně dostatek času, pozornosti a píle. Všechno se to vyplatí a bohatě vrátí v bezproblémovém soužití na kolbištích, v terénu i jen tak vedle sebe ve výběhu. Uspěchání nebo dokonce vynechání jakéhokoli kroku ve výchově a výcviku koně se později může projevit zcela nečekaně. Postupujeme-li citlivě a zároveň s důvěrou v sebe i koně, případně za podpory „nezávislého pozorovatele“, problematickým okamžikům se můžeme vyhnout.

PŘIJEŽĎOVÁNÍ KONĚ

Po koupi již hotového koně se může stát, že nastane komunikační zádrhel. Nebo si vzpomenu, že se chci naučit skákat. Či naopak přidat nějaký nový drezurní prvek. Nebo prostě jen něco neladí, kůň dobře nezaskakuje, nechce zastavovat a podobně. Může se to stát v jakémkoli věku koně. Vhodným přiježděním ostré hrany obrousíme a naše spolupráce s koněm se stane opět harmonickou.

LONŽOVÁNÍ

Nezdá se být nijak zvlášť složité, ale je to velký a důležitý soubor práce pro koně i jezdce. Pro mladé koně je to navíc úplně první práce a pilování ovladatelnosti, když pominu vodění do výběhu nebo třeba čištění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TRÉNINKU A VÝCVIKU

Různé trable se můžou vyskytnout v podstatě kdykoli. Důležité je neztratit hlavu a brát vše s klidem. Každý kůň má své hranice a jejich násilné posunutí v daný okamžik nemusí dělat dobrotu. Určitě to znáte, vše jde jak má a najednou přijde blok a nemůžete se hnout dál. Neslibuji zázračné vyřešení problémů během jedné hodiny, ale můžu zaručit postupný pokrok v rámci mezí koně i jezdce a překlenutí problémových okamžiků s trvalým efektem.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY

I když podmínky splnění zkoušek ZZVJ nebo instruktorských nejsou nijak zvlášť složité, je dobré se na zkoušky včas a poctivě připravit. Zkouškové drezurní úlohy i parkury mají své opodstatnění a jsou-li zajeté s jistotou, je i výsledný dojem naprosto odlišný, než když jezdec i kůň přijdou nepřipraveni. Po předchozím seznámení mohu poskytnout koně na zkoušky – tato možnost je ale zatím velmi výjimečná 🙂

DREZURNÍ A SKOKOVÁ PRŮPRAVA

Jedná se o klasické tréninkové lekce. Mými učedníky jsou úplní začátečníci, zájemci o složení ZZVJ i jezdci drezury do stupně L; skokanům nabízím důkladnou skokovou gymnastiku či upevňování dobrých návyků při projíždění jakkoli obtížného parkuru. Tyto prvky považuji za základ přiježděnosti každého koně a schopností každého jezdce.

Nevíte-li si s vaším čtyřnohým přítelem s čímkoli rady, ozvěte se:
Tel. 605 48 15 46
Mail: jitka@nekolova.eu